SENPAI Nicklas Sternberg


2. DAN
Fungerende ansvarshavende instruktør

SENPAI Kathrine Bohmann


1. DAN
Instruktør